राष्ट्र र राज्यमा फरक सामान्यतया साधारण ब्याक्ती हरुले राष्ट्र (Nation ) राज्य ( State ) रास्ट्रियता (Nationality ) मा केही भेदभाव नगरेता पनि यी तिनै बिच मौलिक भिन्नता रहेको छ । राष्ट्र र राज्यमा निम्न अन्तर ( Distinction between state and Nation ) छ । - १) राज्यको...