स्थाई समिति

आर.के.खम्बू
अध्यक्ष
जय प्रसाद खिम्दुङ
उपाध्यक्ष
मोहित राई
उपाध्यक्ष
राजुदेव राई
स.सचिव
राजन बान्तावा
कोषाध्यक्ष
रणेन्द्र राई थीम्राहाङ
प्रबक्ता
भुपी राई
सदस्य
दिल राम राई
सदस्य
नईन्द्र कुमार राई
सदस्य
राजेन्द्र कुमार राई
सदस्य
कुबिरमान राई
सदस्य